Een project in gedachte?

Heeft u een project in gedachte? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contact opnemen

Metamorfose Frederik Hendrikplantsoen Amsterdam

Parken

Project omschrijving:

In fase 1 zijn 1254 zandpalen, 165 meter drainage en 11 putten aangebracht. Onder de bestaande verharding is de oude drainage vervangen door PE ledingen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder 3T regime vanwege de aanwezige verontreiniging.In fase 2 is het nieuwe park ontwikkeld door in eerste instantie de overmatige begroeiing en  het oude straatwerk te verwijderen. Daarvoor in de plaats heeft Groenfra Groentechniek natuurelementen, nieuw straatwerk, cortenstalen kantopsluiting, rubberen speelvloer, wegmeubilair en ploffen bij bestaande bomen aangelegd. De werkzaamheden zijn in januari 2016 gestart en in april 2016 afgerond.

Een project in gedachte?

Heeft u een project in gedachte? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contact opnemen