Een project in gedachte?

Heeft u een project in gedachte? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contact opnemen

Het Seringenpark in Aalsmeer volledig op de schop

Ton Rumphorst
Bedrijfsleider

In het Seringenpark wordt hard gewerkt. Na het draineren en ophogen van de gazons,  zijn nu de perken aan de beurt. En dat werd hoog tijd. Veel seringen stonden in de schaduw van de uitgegroeide bomen en hadden ook moeite met de ingeklonken kleigrond. Daardoor waren er steeds meer struiken die het opgaven.

Voor de Historische Tuin gaf dat veel extra werk omdat er telkens weer nieuwe seringen gekweekt moesten worden om er voor te zorgen dat de meer dan honderd variëteiten blijven bestaan. De gemeente zag dat in en twee jaar geleden werd besloten het hele Seringenpark grondig aan te pakken. In overleg met een landschapsarchitect en een medewerker van de Historische Tuin werd een plan ontwikkeld om de grondstructuur te verbeteren en de beplanting aan te passen of waar nodig te verplaatsen. 

Meerdere perken worden iets groter gemaakt zodat er meer ruimte ontstaat voor de seringenstruiken en de rozenrand. Alle seringenstruiken worden genummerd, gesnoeid, uitgegraven en naast het perk gezet. Vervolgens wordt speciale veenmix opgebracht en diep gespit waarna de seringen worden geplant op hun eigen plaats in het plan. Dit is een tijdrovende maar noodzakelijke manier van werken. De buitenrand van de perken wordt opgehoogd met een kleimengsel omdat rozen daar beter in gedijen. In sommige perken worden ook de planten vervangen die in de kern staan. 

Wie nu langs het Seringenpark rijdt of er wandelt ziet dan ook weer rijplaten, hekken, machines en veel mensen aan het werk. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, de Meerlanden, Historische Tuin, TC Combi Groen Wormerveer en de werkgroep Behoud Seringenpark en omgeving zijn samen bezig om deze megaklus te klaren.