Een project in gedachte?

Heeft u een project in gedachte? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contact opnemen

Extensieve dakbegroeiing voor Uitvaartcentrum Bennis

Toine Franck
Calculator / werkvoorbereider

Duurzaam ondernemen betekent kijken naar kansen die er zijn om dat ook daadwerkelijk te doen. Voor Uitvaartcentrum Bennis – gelegen aan een drukke weg midden in Krommenie - betekende dit het aanleggen van een ‘groen’ dak – ook wel extensieve dakbegroeiing genoemd - op het pand. Het voordeel van een extensieve dakbegroeiing is dat de beplanting volledig zelf onderhoudend is. Dus zowel in ecologisch als economisch opzicht zeer interessant en dus een goed alternatief voor een ‘normale’ dakbedekking. Bij een extensieve daktuin is het wel zaak om geschikte plantsoorten te gebruikten die zichzelf kunnen aanpassen aan de soms extreme omstandigheden op het dak. Een belangrijk kenmerk voor de te gebruiken soorten is een horizontale groeiwijze, zodat ze het dak volledig bedekken. Voor het dak van Uitvaartcentrum Bennis hebben we gebruik gemaakt van Wortelbeschermfolie, Floradrain XD, Daktuinsubstraat, Sedumtapijt en 1m3 grind. Het onderhoud is voornamelijk gericht op het verwijderen van niet natuurlijke materialen die op het dak belanden en het af en toe verwijderen van onkruid.